Libro Adventures Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisproducten en/of diensten gekocht bij Libro Adventures. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door, aangezien u door het boeken van een tour erkent en bevestigt dat u ze hebt gelezen en begrepen. Als u enig aspect van deze algemene voorwaarden niet begrijpt, neem dan contact met ons op.

1. Boeking

Een boeking is bevestigd wanneer de toepasselijke aanbetaling van de Klant is ontvangen, en/of de klant een schriftelijke bevestiging van Libro Adventures van een dergelijke boeking per e-mail heeft ontvangen. Controleer uw bevestiging zorgvuldig en meld eventuele onjuiste of onvolledige informatie onmiddellijk aan het agentschap of de bevoegde agent.

2. Prijzen

De uitdrukking “vanaf” met betrekking tot een prijs betekent de laagste prijs voor het product waarvan wij denken dat het beschikbaar is op het moment van publicatie, op basis van informatie die we van leveranciers hebben ontvangen. We streven ernaar om de nauwkeurigheid van alle prijzen die op de pagina worden weergegeven te garanderen. Prijzen zijn op aanvraag of worden als volgt bepaald:

 1. gespecificeerd in euro’s (tenzij anders vermeld) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
 2. alleen indicatief en onderhevig aan wijzigingen totdat al uw boekingsgegevens aan ons zijn verstrekt en we uw boeking hebben bevestigd; en 
 3. voor het aantal personen, items of tijdsperioden en op de voorwaarden vermeld op de relevante pagina van de website.
 4. Worden geadverteerd inclusief toepasselijke omzetbelasting en btw.

3. Wijzigingen aangebracht door Libro Adventures

Het agentschap kan uw reisschema naar eigen goeddunken wijzigen waar dit redelijkerwijs vereist is. Als een dergelijke wijziging minder dan 14 dagen voor vertrek wordt doorgevoerd, kan de betrokken klant ervoor kiezen om:

 1. accepteer de wijziging en ga verder met het gewijzigde product;
 2. een ander product van gelijke of hogere waarde boeken, indien beschikbaar (de klant is verantwoordelijk voor het betalen van elk prijsverschil tussen het gewijzigde product en het daarvoor in de plaats geboekte product);
 3. een ander product met een lagere waarde boeken, indien beschikbaar, met restitutie van het prijsverschil aan de klant; 
 4. annuleer het product en ontvang een volledige terugbetaling van alle betaalde bedragen met betrekking tot het alleen-grondgedeelte van het toepasselijke product (en voor de duidelijkheid, dit geldt niet voor aanvullende producten die door dezelfde klant zijn geboekt en die niet onderhevig zijn aan enige materiële wijziging).

4.Wijzigingen aangebracht door de klant

De klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die aan het bureau wordt verstrekt bij het maken van de boeking nauwkeurig, actueel en correct is. Boekingen zijn niet overdraagbaar naar andere producten. Alle wijzigingen in de naam van de reizende klant op een product boeking zijn onderworpen aan goedkeuring door Libro Adventures. Eventuele wijzigingen aan een bestand zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en zijn op een aanvraag basis en onder voorbehoud van goedkeuring. Eventuele extra kosten die gemaakt worden voor het doorvoeren van de wijziging zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

5. Annuleringen

Een klant kan zijn boeking annuleren door Libro Adventures of zijn boekingsagent, indien van toepassing, schriftelijk op de hoogte te stellen. De toepasselijke annuleringskosten worden bepaald met betrekking tot de datum waarop de kennisgeving van annulering is ontvangen en uitgedrukt als een percentage van de totale prijs die is betaald voor het geannuleerde product, exclusief eventuele verzekeringsproducten.

Als de klant de reis moet annuleren of afbreken, moeten alle annuleringen van de klant schriftelijk gebeuren. Per e-mail of fax. De schriftelijke annuleringsdatum geldt als grondslag voor de vergoeding van de annuleringskosten. Volgens de onderstaande voorwaarden (percentage van de totale arrangementsprijs):

 • 8 of meer dagen voor aankomst: 0%
 • 2-7 dagen voor aankomst: 50%
 • 1 dag voor aankomst of no show: 100%

Het niet verschijnen en reizen zonder voorafgaande annulering geeft het agentschap het recht om 100% van de gedane betaling in te houden, ongeacht de reden van annulering.

Aangepaste reizen kunnen onderhevig zijn aan alternatieve annuleringsvoorwaarden, die op het moment van boeking schriftelijk aan de klanten zullen worden gecommuniceerd. In elk geval wordt bij annulering door de klant een eventueel in rekening gebracht voorschot niet gerestitueerd.

6. Reisdocumenten

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om informatie te verkrijgen en om tijdens de reis alle vereiste documentatie en identificatiedocumenten in zijn/haar bezit te hebben die nodig zijn voor binnenkomst, vertrek en reizen naar elk land of elke regio die bezocht wordt tijdens de reisroute van het toepasselijke product tour en voor terugkeer naar het land van verblijf of vertrek van de klant, evenals voor alle immigratie-, paspoort-, visa-, gezondheids-, quarantaine- en douanewetten, voorschriften, bestellingen, eisen, certificaten inclusief vaccinatie certificaten* of andere vereisten van landen bezocht of gepasseerd. U dient de eisen van die landen na te gaan bij hun ambassades of consulaten of andere autoriteiten. Het agentschap levert diensten in de Republiek Kroatië en omringende landen, afhankelijk van het product. Indien een deel van de dienstverlening van speciaal bestelde arrangementen plaatsvindt in de buurlanden van de Republiek Kroatië, zal het bureau de opdrachtgever direct schriftelijk informeren indien aanvullende documentatie nodig is.

7. Vereiste medische informatie

De klant moet alle medische informatie verstrekken die redelijkerwijs door Libro Adventures wordt gevraagd. Klanten zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van hun eigen bekwaamheid om deel te nemen aan het tourproduct zoals de klant heeft geboekt. Alle klanten dienen hun arts te raadplegen over hun geschiktheid om te reizen en in het bijzonder avontuurlijke reizen.

8. Reisverzekering

We raden u ten zeerste aan om een ​​uitgebreide reisverzekering af te sluiten in uw land (inclusief reisvertraging, reisannulering, reisonderbreking, bagage en persoonlijke bezittingen, verlies of diefstal van geld) zodra een reis is geboekt. Gezondheids-, ongevallen- en noodevacuatie verzekeringen worden ook sterk aanbevolen. Indien u wenst kan het agentschap u een reisverzekering aanbieden van een van de Kroatische verzekeringsmaatschappijen. Het agentschap aanvaardt geen aansprakelijkheid als de persoon niet goed verzekerd is voor zijn reis. Zonder passende reisverzekering begrijpt en stemt de klant ermee in dat als de klant de reis van de klant om welke reden dan ook annuleert of onderbreekt, delen van de reis/tour mogelijk niet worden terugbetaald.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het bureau is niet verantwoordelijk voor enige schade, kosten, verliezen of claims die te wijten zijn aan de schuld van een klant, de onvoorziene of onvermijdelijke handeling of het nalaten van een derde partij die geen verband houdt met het verlenen van diensten die deel uitmaken van de product(en), of een geval van overmacht (zoals hierin gedefinieerd).

De reisprijzen zijn exclusief ongevallen- en ziekteverzekering, schaderisico en bagageverliesverzekering. Ze omvatten ook geen vrijwillige ziektekostenverzekering. Door de betaling van een excursie of een pakketreis, binnen onze algemene voorwaarden, wordt aangenomen dat de klant(en) is/zijn geadviseerd om een ​​aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Die direct bij een verzekeraar naar keuze kan worden ingekocht.

10. Overmacht

Libro Adventures is op geen enkele manier aansprakelijk jegens de klant voor overlijden, lichamelijk letsel, ziekte, schade, vertraging of ander verlies of nadeel aan persoon of eigendom, of financiële kosten, zowel direct als indirect opgelopen, vertraging, lichamelijk letsel (inclusief emotionele nood of letsel), ziekte, schade of ander verlies of nadeel aan persoon of eigendom wordt veroorzaakt door oorlog of oorlogszuchtige operaties, mechanische storingen, terroristische activiteiten of de dreiging daarvan, burgerlijke onlusten, arbeidsmoeilijkheden, inmenging door autoriteiten, politieke onrust, hoe dan ook en waar ooit een van hetzelfde kan ontstaan ​​of worden veroorzaakt, oproer, opstand en terughoudendheid van de overheid, brand, extreem weer of welke andere oorzaak dan ook buiten de redelijke controle en niet kon worden voorzien.

11. Rechtsbevoegdheid

Het contract en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Kroatië.